Handbok för säljchefer

Handbok för säljchefer - eller manual och arbetsmaterial

Det här är inte en vanlig bok! Det är istället ett arbetsmaterial och en manual som innehåller massor med frågor, råd, checklistor och tips. Du hittar tabeller och analysscheman där du som säljchef enkelt kan sätta in dina siffror, egna säljare, planer och annat för att analysera din egen organisations effektivitet.

Boken ger dig som säljchef underlag för konkreta åtgärder som ökar försäljningen i ditt företag och för att planera för ett kraftfullt ledarskap.

Handbok för säljchefer innehåller:

• Allt om hur du gör din egen roll som säljchef tydligare
• Framtidens konkurrensmedel att jobba hårdare med redan nu
• Personlig försäljning på 2000-talet
• Säljsamtalet i ny form
• Förnya och förbättra säljbearbetning

• Säljledningens egentliga uppgift avslöjas
• Olika förslag på nya organisationer
• Effektivitet som märks på sista raden

• Hur du skapar en effektiv säljorganisation
• Hur du organiserar fältsäljarna bättre

• Planera bättre – tips och tricks
• Budgetera bättre – råd och hjälp
• Ett nytt sätt att se på balansen mellan gamla och nya kunder• Vässa säljarna och deras säljstilar
• Konsten att bli en mer pedagogisk chef och se resultatet snabbare
• Hur du skapar ett prestationsorienterat klimat

• Hur säljare fungerar och hur du får dem att fortsätta vara motiverade
• Belöningssystemen som bevisligen fungerar

• Hur du gör smartare sambesök och hjälper säljaren att bli bättre
• Allt om säljplanering
• Allt om säljmatematik
• Allt om att sätta mål

Köp Handbok för säljcherPlanmakers Bokhandel

 

19 Nov 2015