69 sätt som ger mer tid

69 sätt som ger mer tid

 

1. Värdera din tid högt.
2. Behandla tid som en resurs som skall förvaltas.
3. Bedöm hur mycket tid du har till ditt förfogande.
4. Förhandla till dig mer kontroll över din arbetstid.
5. Hitta det bästa arbetsmönstret för just dig.
6. Ta kontroll över dina uppgifter.
7. Arbeta i en jämn takt.
8. Planera i förväg.
9. Använd din tid till att nå resultat som inte ger dig mer skyldigheter.
10. Gör något produktivt och roligt varje dag.


11. Fråga dig själv frågor som ”Hur kan jag bäst nyttja min tid?”
12. Identifiera tidstjuvar.
13. Försök hitta ett syfte med ditt liv.
14. Försök variera dina dagliga uppgifter.
15. Använd upp till en fjärdedel av din dag till rutinuppgifter.
16. Effektivisera rutinuppgifterna.
17. Utveckla tidsbesparande vanor.
18. Dra nytta av genvägar.
19. Städa upp innan du går.
20. Ifrågasätt allt pappersarbete du ger dig själv.

21. Automatisera.
22. Identifiera flaskhalsar och eliminera dem.
23. Skapa enkla arbetsflöden.
24. Bunta ihop liknande uppgifter.
25. Hitta de snabbaste metoderna, och lär sedan upp kollegor.
26. Lär dig vilka uppgifter som kan speedas upp och som inte kan det.
27. Avsätt tid för underhåll.
28. Uppmuntra inte till onödigt pappersarbete.
29. Organisera dina register och system.
30. Säkerhetskopiera din dator regelbundet.

31. Rensa dina mappar regelbundet.
32. Eliminera skräppost och spam.
33. Prata hellre i telefon än skriva mejl.
34. Fatta dig kort när nu kommunicerar.
35. Kontrollera dina projekt: tid, kostnad och kvalitet.
36. Driv projekt med detaljerade tidplaner.
37. Lägg på 20% på dina ursprungliga tidsuppskattningar.
38. Sätt upp deadlines för delmål i dina projekt.
39. Leta efter svaga länkar i projekten och ha backup-planer.
40. Effektivisera lågprioriterade projektaktiviteter.

41. Spåra och övervaka dina framsteg.
42. Se till att dina mål rimmar med dina värderingar för att undvika kollisioner.
43. Försäkra dig om att du uppnår alla dina mål.
44. Skriv ner dina mål.
45. Identifiera uppgifter du hatar och hitta någon annan som kan göra dem.
46. Bryt ner stora uppgifter i mindre bitar.
47. Prioritera dina arbetsuppgifter efter deras betydelse.
48. Om du håller på att drunkna i jobb; skriv att-göra-listor och prioritera.
49. Planera 60% av din dag, låt resten gå till sånt som dyker upp.
50. Sätt de stora uppgifterna i din kalender först, därefter de små.

51. Fira dina uppnådda mål.
52. Ta dig tid att sitta och tänka.
53. Sköt om din hälsa.
54. Använd energin du har för tillfället.
55. Se till att ibland bara göra sånt som du har lust med.
56. Ta paus minst var 90:e minut.
57. Gör snabbanalyser av din dag eller vecka.
58. Dyk alltid upp på möten i tid.
59.V ar schyst mot andra.
60. Boka bara in möten som har ett tydligt syfte.

61. Låt folk veta när du är inte gratis.
62. Minimera onödiga avbrott.
63. Lär dig att säga nej till uppgifter som inte är dina.
64. Undvik människor som använder tid slösaktigt.
65. Utforma en egen liten policy för tidshantering.
66. Ha en klocka på väggen.
67. Lär känna dig själv och ditt sätt att hantera tid.
68. Kontrollera om du har en tendens att överarbeta eller fuska. I så fall: justera.
69. Njut av din tid.

 

 

(Listan är hämtad från ett inlägg på Wolber.se)