Att Göra Lista

Att göra listan:

En att göra-lista är ett mycket effektivt sätt att få mer gjort, om den används på ett sätt som gör att du i verkligheten får ut mer av din arbetsdag och inte bara ökar på din stress.

De flesta av oss som försöker skapa en ökad Personlig Effektivitet har någon gång provat att arbeta efter en att göra-lista, det vill säga en lista med ett antal uppgifter som man ska ha klara innan dagen är slut.

 

Men det är inte alltid så lätt att använda en Att göra lista på ett effektivt sätt.

Det krävs att den används på rätt sätt, och tyvärr är det mer vanligt än man tror att en Att göra lista används felaktigt, vilket troligtvis också är förklaringen till att många inte tycker att en Att göra-lista hjälper en spara tid och bli mer effektiv.

Problemet som många gör är att man skriver upp allt som skall göras på dessa listor, och då räcker det att bara titta på sina listor över alla uppgifter som ska klaras av under dagen, för att det ska leda till ännu mer stress. På grund av detta undviker de flesta att titta på listan överhuvudtaget. Och av denna anledning finns det ingen mening med en att göra lista.

 

 

Lösningen på denna ökade stress av att hantera Att göra listor är så enkel som att begränsa antalet punkter på din att göra-lista.

När du begränsar antalet uppgifter på din att göra-lista minskar risken att du ska känna att du inte hinner med samt att du har kontroll över att göra-listan.

Den bästa Att Göra Listan sitter i anslutning till kalendern och helst av allt så ser du veckodagarna. På så vis så kan du se alla uppgifter som du behöver göras under veckan.

När veckan sedan är till ända så går du igenom din lista och flyttar enkelt över de uppgifter som blivit kvar till följande vecka.