Personlig Effektivitet

Välkommen till Personlig Effektivitet!

 

Det är nog en relativt säker observation att väldigt många människor upplever sig ha dålig kontroll över tiden. De tycker inte att de får tillräckligt mycket gjort på dagarna och känner sig ständigt stressade över att inte hinna med det de ska.

Om du tillhör en av dessa personer har jag goda nyheter till dig. Det finns nämligen en hel del du kan göra när det handlar om att utnyttja din tid på ett bättre sätt och därmed skapa ökad Personlig Effektivitet.

 

För det är ju ändå så att du inte på något sätt kan med något mirakulöst vis få mer tid. Vad du däremot kan göra är att skapa förutsättningar för att enklare och mer effektivt ta hand om den tiden du har.

För visst är det så med tid, vissa människor tycks hinna med hur mycket som helst på hur lite tid som helst, medan andra knappt hinner komma till jobbet innan det är dags att gå hem utan att någonting har blivit gjort.

Tro vad du vill, men denna observation har en ganska enkel förklaring. Effektiva människor har nämligen ett annat förhållningssätt till tiden än vad mindre effektiva människor har. Och för dig som kämpar med att tiden inte räcker till, finns det några ord som tröstar.

Detta går att lära sig.

Med andra ord kan du med rätt teknik och personliga inställning ansluta dig till den grupp av effektivitetsmaskiner som får massor av uppgifter gjorda.

Följande 3 punkter kan med rätt användande minska din stress samt öka din Personlig Effektivitet.

En Att Göra-lista, din personliga Kalender samt hur du kan skapa Effektiv E-post hantering.