Proaktiv eller Reaktiv

Är du Proaktiv eller Reaktiv?

Reaktiv är du när din framförhållning blir mindre, eller att du inte har någon framförhållning alls.

Du agerarar efter vad någon sagt att du skall göra istället för att själv bestämma vad och framförallt när du skall göra någon uppgift. Ofta känner du att tiden inte räcker till och att det finns en massa måsten och saker du ska leva upp till. Det finns uppgifter och personer som behöver din uppmärksamhet. Du känner inte dig ha kontoll över ditt eget liv utan följer bara med på färden med någon annan som styr.

Proaktiv är du när du ser dina uppgifter i tid.

När du väljer vad du ska göra, och när du du ska göra det. När du själv bestämmer över ditt eget liv.
Du känner dig inte tvingad att göra denna uppgift nu, utan du väljer att göra denna uppgift nu. 

Hur blir man då mer proaktiv?

Svaret på denna fråga är mycket enkel.
Du ska ta hjälp av det mest vanliga och enkla verktyget till att vara proaktiv - din kalender.
Med en bra kalender som hjälper dig att planera och prioritera bland alla de uppgifter som du vill och väljer att göra, kan du ta tag i din dåliga framförhållning och gå mot att bli Proaktiv.

Med god planering och prioritering ökar kontrollen över den tid du har till ditt förfogande.

Om du sitter dig ner någon gång i veckan och konsulterar din kalender och då prioriterar, planerar, försöker hitta alternativ, så blir du snart medveten om att du äntligen kan ha kontroll över ditt eget liv.